ASTEF-S Transport Spediton - Услуги


В сферата на автомобилния транспорт Astef-S Ltd. предлага на клиентите си комплектни транспорти от и за страните от Източна Европа,Балканите, Западна и Централна Европа, , Гърция, Скандинавски страни, Великобритания и Прибалтика на всички видове товари, както и на стоки, изискващи поддържане на температурен режим или с клас на опасност, панаирно оборудване и изложбени експонати. За по-комплексно задоволяване съвременните нужди на бизнеса фирмата ни извършва редовни групажни превози от/до Балканите, Западна и Централна Европа. В областта на комплектния и групажен автомобилен транспорт предлагаме следните транспортни и логистични услуги:  • Комплектни и групажни автомобилни превози на всички видове товари, вкл. и ADR от и за Европа, Балканите

  • Автомобилни превози с високообемни, бордови автомобили.

  • Вътрешен транспорт.

  • Транспорт на извънгабаритни товари, проектни товари.

  • Превоз на лични вещи.

  • Контрол и проследяване на пратките.

  • Митническа обработка на стоките.

  • Обслужване на акредитиви.